NazwaData
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przygotowania nawierzchni ścieżki dydaktycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z elementami małej architektury w Dolinie Zajęczej.2022-11-24
Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia dostawa pomocy dydaktycznej Energoroweru2022-10-14
Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia wykonanie pomocy dydaktycznych modeli gatunków płazów i grzybów2022-10-14
Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia pn "Projekt ścieżki dydaktycznej w Dolinie Zajęczej dla osób ze szczególnymi potrzebami"2022-09-16
Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia "Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Dolinie Zajęczej dla osób ze szczególnymi potrzebami”2022-08-18
Ponowne zapytanie ofertowe TPK.252.5.2022.4 - Remont części budynku TPK przy ul. Polanki 51, Gdańsk2022-05-27
Zapytanie ofertowe TPK.252.9.2022.2 usuwanie gatunków inwazyjnych w TPK2022-05-27
Zapytanie ofertowe TPK.252.5.2022.2 - Remont części budynku TPK przy ul. Polanki 51, Gdańsk2022-05-17
PZPK.DAO.252.10.2020 - USŁUGA POLEGAJĄCA NA PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI2020-11-19
ZAPYTANIE O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA2020-06-29
PZPK.081.09.14.2.2020 - ZAPYTANIE O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA2020-05-26
PZPK.081.09.14.1.2020 - ZAPYTANIE O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA2020-05-26
ZAPYTANIE O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA2019-12-12

Przejdź do góry strony