Wykaz kontroli zewnętrznych w 2023 r.

*organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli

 

Lp.

Podmiot wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli*

1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

28.02.2023 r.

Umowy o dofinansowanie i faktury związane z realizacją umów

Brak uwag

2.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11.05.2023 r.

Monitoring działań w ramach projektu  „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

 

 

3.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

12.05.2023 r.

Umowy o dofinansowanie i faktury związane z realizacją umów

Brak uwag

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

24.05.2023 r.

 

 • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i innych
 • Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ich wypłacanie oraz dokonywanie rozliczeń
 • Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
 • Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
 • Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe w związku z COVID-19
 • Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek złożonego w związku z COVID-19

 

5.

Państwowa Straż Pożarna

 

 

12.06.2023 r.

Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ w obiekcie Zielonej Szkoły w Schodnie

 

 

6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:

 

 

 

 • 16.06.2023 r. (Zielona Szkoła w Staniszewie)

 

 • 18.07.2023 r.

Zielona Szkoła w Schodnie

 

 

 • 08.09.2023 r. Trójmiejski Park Krajobrazowy
 • kontrola nowego obiektu będącego siedzibą Zielonej Szkoły w Staniszewie

 

 

 • wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie obiektu Zielonej Szkoły w Schodnie

 

 

 • przestrzeganie ogólnych przepisów BHP w obiekcie będącym siedzibą TPK

 

 

7.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

17.07.2023 r. – 28.07.2023 r.

 • gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2022,
 • udzielanie zamówień publicznych,
 • kontrola zarządcza w wybranych obszarach,
 • ochrona danych osobowych,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych.

Efekt kontroli

8.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

26.07.2023 r.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK” oraz prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie: 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

*

9.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11.08.2023 r.

Monitoring działań w ramach projektu  „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy” w ramach projektu „Obszar chroniony obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

 

10.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

20.11.2023 r.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Edukacja dla przyrody” oraz prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

*

 


Data publikacji: 12.05.2023 (14:22)Data aktualizacji: 16.01.2024 (09:34)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Przemysław Warmbier
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 1152
16 sty 2024 (09:34)Przemysław Warmbier»2023
12 maj 2023 (14:23)Rafał Świętochowski»2023
12 maj 2023 (14:22)Rafał Świętochowski»2023
12 maj 2023 (14:22)Rafał Świętochowski»2023

Przejdź do góry strony