przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

2021

Wykaz kontroli zewnętrznych w 2021 r.

*organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli

 

Lp.

Podmiot wykonujący kontrolę

Okres kontroli

Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli*

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

06.-16.04.2021 r.

DO-ZO.087.129.2021

Bez uwag

2.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

27.08.2021 r.

Umowy o dofinansowanie działalności edukacyjnej oraz w zakresie ochrony przyrody – realizacja umów w I połowie 2021 r.

 

Bez uwag

3.

Archiwum Państwowe w Koszalinie

15.12.2021 r.

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, przechowywanie w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych PZPK

 

Bez uwag (protokół z kontroli dostarczony 02.03.2022 r.)

 


 

Data publikacji: 27.10.2021 (10:17)Data aktualizacji: 03.03.2022 (12:23)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 2696

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk