przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

ZAPYTANIE O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz projektu pn. „Edukacja dla przyrody” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

 

Data publikacji: 29.06.2020 (14:37)Data aktualizacji: 29.06.2020 (14:37)
Osoba publikująca: Marcin FąfaraOsoba modyfikująca: Marcin Fąfara
Autor: Marcin Fąfaraliczba wejść: 2461

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk